O Trogiru

Trogir je slikoviti gradić u kojemu je svaki kamen spomenik, zaokružen parkovima, sa starom jezgrom čije obalne dijelove sa svih strana oplakuje more, naseljavanje bilježi u III.st., prije Krista, a život znatno ranije.

Katedrala sv. Lovre s glasovitim Radovanovim portalom, crkveni je prostor na kojemu su uočljivi stilovi od romanike do baroka, a u kojoj su ostavili traga nabrojeni umjetnici, čije umjetničke zbirke čuvaju najvrijedniju kulturno-umjetničku baštinu grada. Smještena na glavnom trgu koji bilježi kontinuitet osnutka, nedaleko gradske vijećnice, sudnice, gradskoga sata te jedne od najljepših palaca - Cipikove.

Utjecaj Venecije od 1420. Do 1797. osijecao se u kulturi i graditeljsrvu, ali se ipak kroz njeno četiri stoljetno vladanje sačuvao hrvatski jezik, premda je službeni jezik uz latinski, bio talijanski. Venecija je dobro uočila značaj luke i pomorske trgovine, prometa i mornarice. Francuska vladavina (1806.-1814.) uvela je niz promjena u životu grada, pogotovo u svezi sa školstvom, gospodarstvom, poljodjelstvom, zdravstvom itd. Austrijska vladavina u Trogiru trajala je od 1814. do 1918. Stare plemićke obitelji propadaju, a građanski stalež preuzima političko i kulturno vodstvo. Doba je preporodnih previranja, borbe autonomaša i narodnjaka za vlast. Početkom XX.st. grade se nove zgrade, uređuje riva.

Grad je prelazio iz ruke Austrije u ruke Kraljevine SHS, potom Kraljevine Jugoslavije, pa FNRJ te SFRJ. Preživio je i nekoliko ratova uključujući zadnji Domovinski rat da bi kraj XX.st. dočekao u samostalnoj Hrvatskoj. Bogatstvo i raznolikost njegove kulturno-umjetničke baštine, zanimljiva povijest osnovni su razlozi zbog kojih se od 1997. nalazi pod zaštitom UNESCO-a.

Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir Apartments Šime - trogir